Βοηθητικά αρχεία

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε βοηθητικά αρχεία που αφορούν σε νόμους και ΦΕΚ καθώς και αποφάσεις, οδηγούς προγραμμάτων, προϋποθέσεις και κριτήρια για τα προγράμματα και παραρτήματα.

Έργα Τουρισμού
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Έργα Μεταποίησης
Alfred - 360°