Βοηθητικό αρχείο με πίνακες Κωδικών Δραστηριοτήτων Επιχειρήσεων 2008

09 Νοε 2018

Πίνακας κωδικών δραστηριότητας επιχειρήσεων ΚΑΔ.

Στο συγκεκριμένο αρχείο εμφανίζονται όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από μια επιχείρηση.

Κάθε δράση ΕΣΠΑ αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

https://www.revivalsa.com/img/d7dcfb75c7f6c9fb5b6766dbc6eb7c5a2_Onomatologia_2008.pdf