Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Πραγματοποιούμε τη μισθοδοσία πάντα στην ώρα της.

Η μισθοδοσία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κόστη ενός οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Μέσω του Payroll outsourcing που σας προσφέρει η Revival, μειώνετε στο ελάχιστο τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν, οι οποίοι πολλές φορές επηρεάζουν ακόμη και τη φήμη μιας επιχείρησης.

Η Revival σας βοηθάει να διατηρείτε την αξιοπιστία σας, να κατανέμετε τον χρόνο σας πιο αποδοτικά και να εξοικονομείτε χρήματα που διαφορετικά θα δαπανούσατε για εξοπλισμό, άδειες χρήσης λογισμικού και αναβαθμίσεις. Με τις υπηρεσίες μισθοδοσίας μειώνετε τα λειτουργικά έξοδα και αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη της εταιρίας σας. Αποφεύγετε λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον έξοδα και ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία στην ώρα της, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας (τακτικής και έκτακτης)
  • Διαχείριση εργατικών θεμάτων
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων κ.λπ.
  • Διαχείριση αδειών, ασθενειών, υπερωριών και πρόσθετων αμοιβών εργαζομένων
  • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Διαχείριση αποδείξεων μισθοδοσίας, βεβαιώσεων, βιβλίων αδειών
  • Υποβολή πίνακα προσωπικού
  • Σύνταξη καταστάσεων απόδοσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
  • Έκδοση Αναφορών-Ενημέρωσης (αναλυτικές εκθέσεις, καταστάσεις κ.λπ.) βάσει των αναγκών της επιχείρησης
Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις