Αναπτυξιακoς Νομος

Επωφεληθείτε από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και οδηγήστε την επιχείρησή σας στην εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα!

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αφορά την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η υψηλή προστιθέμενη αξία, η προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και συστημάτων και η βελτίωση της εξωστρεφούς εθνικής μας ταυτότητας στον διεθνή χώρο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, καθώς και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας, ο Αναπτυξιακός Νόμος, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις έως και 75% των δαπανών για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης, των Logistics, της Ενέργειας, των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, αποσοκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:

 • ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • η πράσινη μετάβαση
 • η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
 • η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
 • η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
 • η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
 • η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
 • η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.      

Η Revival διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο για τη βέλτιστη χρηματοδότηση των έργων τους.  

Στεκόμαστε με υπευθυνότητα ως σημαντικός αρωγός έως και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ || 2η Προκήρυξη

ΣκοπόςΣκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία…
Περισσότερα

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων || 2η Προκήρυξη

Σκοπός Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό…
Περισσότερα

Καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Στόχος: Να δοθεί στις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση, η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με αναπτυξιακά δίκαιο τρόπο τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις…
Περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν…
Περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης…
Περισσότερα

4η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες…
Περισσότερα

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Έργα Τουρισμού
0
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
0
Έργα Μεταποίησης

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: