Revival_logo

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Με το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Στόχος: H διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια, σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Ποιούς αφορά: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις κάθε Νομικής Μορφής και σταδίου λειτουργίας (ακόμη και νεοσύστατες), που απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και εμφανίζουν Κύκλο Εργασιών έως Ευρώ  50 εκατ. ή  Ενεργητικό έως 43 εκατ. Ευρώ.

Σχήμα χρηματοδότησης: Νέο Δάνειο συγχρηματοδότησης,  με συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, κατά 40% ΑΤΟΚΑ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες, δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

Προϋπολογισμός: 375.000.000€

Ανώτατο ποσό δανείου: Από 25.000€ έως 1.500.000€

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων: Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι  το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το ποσό 1,5 εκ. Ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

Διάρκεια Δανείου: Από 60 έως 132 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Εκταμίευση Δανείου: Εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται

Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων: Ενοχικές ή/και εμπράγματες έως το 120% του δανείου. Εξαιρείται η μόνιμη και μοναδική κατοικία των φορέων ή εγγυητή/ων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

  • Τράπεζα Πειραιώς,
  • Alpha Bank,
  • Eurobank,
  • Εθνική Τράπεζα,
  • Τράπεζα Αττικής,
  • Παγκρήτια Τράπεζα,
  • Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων,
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Μάθετε περισσότερα!