Λογιστικες Υπηρεσιες

Συνδυάζουμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστηρίου, με την αξιοπιστία ενός εξειδικευμένου οικονομικού συμβούλου.

Στον Ελλαδικό χώρο, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Στην Revival παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης, υποστήριξης και επίβλεψης λογιστηρίων, οι οποίες εξατομικεύονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων. Η λογιστική απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας είναι η βάση της επιχείρησης για την βιωσιμότητα και τη σταθερή ανάπτυξη της.

Διαθέτοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία, άριστη οργάνωση και γρήγορα αντανακλαστικά, είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για όλα όσα σας αφορούν, όπως προθεσμίες, αλλαγές σε φορολογία, νομοθεσίες και διατάξεις, προσφέροντάς σας, παράλληλα, εμπεριστατωμένες οικονομικές αναλύσεις που οδηγούν σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Με την χαρακτηριστική τεχνογνωσία και την μακρά εμπειρία στον χώρο, βρισκόμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή και σας καθοδηγούμε, δείχνοντας τον τρόπο ερμηνείας των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, αλλά κυρίως πώς να ερμηνεύετε σε βάθος τα πλήρη στοιχεία που κρύβονται πίσω από τους αριθμούς.

Με τη χρήση των εξειδικευμένων και πλέον σύγχρονων εργαλείων που σχεδιάζει το τμήμα πληροφορικής και τεχνολογίας της Revival, προσφέρουμε τη δυνατότητα online οικονομικής εικόνας της επιχείρησής σας, ανά πάσα στιγμή, όπου και εάν βρίσκεστε, καθώς και προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση σε χρονικό όριο και τις πληροφορίες που εσείς θα ορίζετε. Με τα εξειδικευμένα Μηχανογραφικά Πακέτα Λογιστικής, σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα για οποιοδήποτε λογιστικό θέμα προκύψει, να αντλείτε τις πληροφορίες που χρειάζεσθε και να εξαγάγετε χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της επιχείρησής σας.

Χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, διευκολύνουμε τις λειτουργικές διαδικασίες των λογιστηρίων και στηρίζουμε την οργανωτική τους δομή. Ο ιδανικός συνδυασμός της τεχνολογίας με την κρίση, τη διορατικότητα και τη σοφία που χρειάζεται να χαρακτηρίζει τους λογιστές, λειτουργεί ως βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Λογιστική Υποστήριξη
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων (Γενική – Αναλυτική Λογιστική)
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή Δ.Λ.Π.
 • Εποπτεία εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων (Δ.Λ.Π.)
 • Σύνταξη προϋπολογισμών – Budget
 • Κατάρτιση ενοποιημένων ισολογισμών
 • Σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών ροών – Cashflow
 • Σχεδιασμός συστημάτων Διοικητικής Λογιστικής
 • Σχεδιασμός και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting)
 • Σχεδιασμός και παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών με real-time αποτελέσματα
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές και Εκκαθαρίσεις Εταιρειών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο

Ξεχωρίζουμε για την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο, αντιμετωπίζοντας ξεχωριστά κάθε επιχειρησιακή οντότητα που μας εμπιστεύεται. Πορευόμαστε μαζί και χαράσσουμε την λογιστική στρατηγική που θα αποδώσει τα μέγιστα με χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα και με γνώμονα την οικοδόμηση μιας υγιούς οικονομικά επιχείρησης, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις πιθανές αντιξοότητες.   

Εντός του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών λογιστικής, συμβάλλουμε θετικά με την παροχή εξειδικευμένων Μηχανογραφικών Πακέτων Λογιστικής, για την στιβαρή ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την βέλτιστη αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων.

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λογιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξειδικευμένων Μηχανογραφικών Πακέτων Λογιστικής, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων της Revival, σας τοποθετεί σε πιλοτική θέση έναντι του ανταγωνισμού.

Η Revival αποτελεί τον μοχλό επιτυχίας των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης που της εμπιστεύεται την ασφάλεια της στον νευραλγικό τομέα των λογιστικών θεμάτων. 

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών λογιστηρίου της Revival περιλαμβάνουν:

 • Προβολή σε πραγματικό χρόνο όλων των συναλλαγών
 • Ακριβές κόστος εργασίας και πληρωμές
 • Αξιοπιστία εισαγωγής δεδομένων
 • Αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας
 • Συνεργασία μεταξύ τμημάτων
 • Επιτάχυνση λήψης αποφάσεων
 • Αξιοπιστία εξειδικευμένου οικονομικού συμβούλου

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Αναφορές BI
0
Σύμβουλοι

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: