Στρατηγικες Επενδυσεις

Υποστήριξη Επενδύσεων για ένταξη σε Fast Track με την εγγύηση της Revival!

 

Στρατηγικές Επενδύσεις που εντάσσονται στο λεγόμενο καθεστώς «ταχείας αδειοδότησης», ή «Επιτάχυνσης και Διαφάνειας Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως είναι η επίσημη ονομασία του fast track, κατά την έννοια του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, είναι επενδύσεις οι οποίες επιφέρουν σημαντικής εντάσεως ωφελήματα στην Εθνική και τοπική οικονομία και κοινωνία. Το Fast Track καταργεί σημαντικούς παράγοντες που αναστέλλουν μεγάλες επενδύσεις στην χώρα. Ενδεικτικά αναφέρονται η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο. Οι επενδύσεις αυτές είναι καταλυτικής σημασίας στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομικής ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση, με τρόπο βιώσιμο, αειφορικό και κοινωνικά δίκαιο. Ο Νόμος 3894/2010, απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις και προσφέρει σε επενδύσεις οικονομικού μεγέθους και σημαντικότητας για την Ελληνική οικονομία, μία σειρά πλεονεκτημάτων.

Περιληπτικά τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής:

 • Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης με υποχρέωση έκδοσης σε 45 ημέρες των αδειών και γνωμοδοτήσεων των υπηρεσιών, εξαιρουμένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για την οποία δεν ισχύει καμία χρονική παρέκκλιση, παρά μόνο το δικαίωμα της απόλυτης προτεραιότητας έναντι άλλων αιτημάτων
 • Δυνατότητα δημιουργίας Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται ένα ενιαίο χωρικό διάταγμα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις
 • Έγκριση από επταμελή Διυπουργική Επιτροπή του σχεδίου ανάπτυξης και επιπλέον έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για το σύνολο του ΕΣΧΑΣΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί στο απόλυτο μέτρο του δυνατού, η ταλαιπωρία από προσφυγές κατά της επένδυσης
 • Δυνατότητα αλλαγής χρήσης γης και εν γένει αιτιολογημένων παρεκκλίσεων από την υφιστάμενη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία
 • Δυνατότητα αιτήματος παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 • Δυνατότητα δημιουργίας με επιχώσεις ακτογραμμής
 • Παροχή της δυνατότητας δημιουργίας παραθεριστικής κατοικίας
 • Δυνατότητα παροχής όρων ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να μην ανακόπτεται η υλοποίηση της επένδυσης
 • Δυνατότητα αιτιολογημένης απαλλοτρίωσης εκτάσεων
 • Δυνατότητα αιτήματος παροχής φορολογικών κινήτρων στην επένδυση

Η Revival υποστηρίζει δυναμικά τις επενδύσεις για ένταξη σε Fast Track. Με τους εξειδικευμένους συμβούλους που διαθέτει, παράγει ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και καταργεί την πολυαρμοδιότητα που οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις.

Η εταιρεία μας προχωρά στην κατάρτιση και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), για την υπαγωγή της επένδυσης στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων (fast track), απλοποιώντας και καθιστώντας τη διαδικασία πιο ελκυστική. Διεκπεραιώνει με πλήρη οργάνωση όλα τα στάδια που απαιτούνται και συντονίζει την αδειοδοτική διαδικασία με ξεχωριστό τρόπο, επιτυγχάνοντας την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Εμπιστευτείτε την διεκπεραίωση της ένταξης σας στο Fast Track στην Revival και αποκομίστε τα οφέλη της ολιστικής προσέγγισης και της ασφάλειας που σας παρέχουμε!

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Έργα Τουρισμού
0
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
0
Έργα Μεταποίησης

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: